MENU
Aula_close Layer 1

Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen for 10. klasse er en bestyrelse samlet for Ungdomsskolen, Ungdomsskolens Heltidsundervisning og 10. klasseskolen.

Medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen:

Sabine Lyngberg Tlf.: 2151 1225 sabine.lyngberg@brk.dk
Peter Andersen (Formand) Tlf.: 5648 4080 & 2381 8137 peter.andersen@brk.dk 

Repræsentanter fra Jobcentret/Ungeporten

Gitte Hagelskjær Svart  
Claus Gjerrild (Suppleant) clausgjerrild@brk.dk

Repræsentanter fra Campus Bornholm

Klaus Kristiansen (Næstformand) Tlf.: 6012 1807 kk@cabh.dk
Ann Due (Suppleant)   ad@cabh.dk

Repræsentanter fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Mette Dich Tlf.: 3698 2903 mette.dich@bhsund.dk
Kirsa Ahlebæk (Suppleant)    

Repræsentant fra LO

Henning Pedersen Tlf.: 2320 8404 & 5118 7636 henningbpedersen@live.dk

Repræsentant fra DA

Kurt Sjøholm Tlf.: 5691 1310 & 2023 6850

Medarbejderrepræsentanter

Mette Thomsen (lærer 10ks)   mette.thomsen@brk.dk
Inge Hee (Sekretær Ung) Tlf.: 5692 3446 inge.hee@brk.dk
Gitte Madsen (Suppleant    

Elevrepræsentant

Carl Hansen (Elevråd 10. klasse)

Sekretær i bestyrelsen

Groa Vinterberg Nissen Tlf.: 5692 3273 & 30181743 groa.vinterberg.nissen@brk.dk